เพลงที่ไม่ได้มีแต่ความสนุกเพียงอย่างเดียวมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด

music19

เพลงนั้นคือการที่มนุษย์ได้ปลด ปล่อยความคิดและความรู้สึกของตนเองออกมาตามเครื่องดนตรีที่มนุษย์นั้นได้ สร้างขึ้นเพลงนั้นมีหลายรูปแบบมีเครื่องดนตรีหลายในแต่ละประเทศหรือทวีป นั้นๆก็จะมีเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของในแต่ละพื้นที่นั้นๆในทุกๆพื้น นั้นก็จะมีเพลงที่ไม่เหมือนกันเพลงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกอารมณ์และความ รู้สึกนึกคิดของแต่ละคนได้เป็นอย่างดีแล้วเพลงนั้นก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งได้ เป็นเครื่องกล่อมเกาจิตใจมนุษย์และยังได้เป็นตัวก่อเกิดอิทธิพลและแรงผลัก ดันให้ในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างหนึ่ง เพลงนั้นไม่ได้มีแค่ความสนุกแต่เพียงอย่างเดียวยังได้สอนวิธีการใช้ชีวิตและ ได้สอนแง่คิดดีๆให้กับมนุษย์ในบางเพลงถ้าใครเข้าใจถึงเนื้อเพลงที่ร้องออกมา

Michael Jackson two

เพลงได้มีอยู่ในทุกๆพื้นที่ของ โลกเพลงนั้นได้มีหลายแนวไม่ว่าจะเป็นเพลงรัก เพลงป๊อป เพลงร็อก เพลงแจ๊ส เพลงบลู เพลงลูกทุ่ง เพลงสตริง และเพื่อชีวิต ต่างๆกันไปเพลงแต่ละแนวได้สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ฟังและได้บอกถึงความ รู้สึกต่างๆออกมาได้อย่างชัดเจน เพลงก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ได้มีจินตนาการออกมาจากความคิดและ แต่งเติมสีสันให้มีเนื้อหาความหมายให้คนฟังออกไปและได้แต่งเติมความสนุกเข้า ไปด้วยเสียงของเครื่องดนตรีที่มนุษย์เป็นคนสร้างให้ออกมาได้ในเมโลดี้ที่สวย งามเพราะและจับใจคนฟังเพื่อที่จะไม่ให้คนฟังนั้นเบื่อกับการที่มีเสียงร้อง อย่างเดียว เครื่องดนตรีนั้นก้ได้แบ่งออกไปตามภูมิภาคนั้นๆบางภูมินั้นก็จะมีเครื่อง ดนตรีที่ไม่เหมือนกันส่วนทำนองของเพลงก็จะแตกต่างกันออกไป

Michael Jackson one

เพลงได้เปรียบเสมือนเป็น วัฒนธรรมหนึ่งของผู้คนทั้งโลกเพราะทุกคนทุกชนชาติต่างก็มีเสียงเพลงที่อยู่ ในหัวใจของทุกๆคน เพลงในปัจจุบันนั้นได้แบ่งออกเป็นหลายๆสายด้วยกันอย่างไม่มีวันจบสิ้นและก็ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งเลย ก็ได้